KRISHI KARMAN AWARDS 2011-2012

1614

KRISHI KARMAN AWARDS 2011-2012
Tuesday, the 15th January, 2013

Department of Agriculture & Cooperation
Ministry of Agriculture, New Delhi

Manipur State Government gi Department of Agriculture na phouthok / chathok puthokpa tannabagi thouram chahi khudinggi pangthok-e. Hairiba phouthok / chathok puthokpagi athoi ahen tanabagi thouram asida 2011-2012 gi oina mathangsitna Nongmaithem Ibomcha Meitei (Kakching Laithagol Leikai, Thoubal District) amadi Nongmeikapam (Ongbi) Shyamashakhi (Ningom Thong Pebia Pandit Leikai, Imphal East) anibu ahanba amadi anisuba oina khankhi. State government gi oina khangatlaba loumi anibu Krishi Karman Awards 2011-2012 kidamak mana lounanaba invitation fangkhi. Houkhiba tang 15, 2013 leibakpokpa numitta India gi Rastrapathi Bhavan da president na mathangsitna ahanba amadi anisuba takhraba Manipuri loumi anibu lupa lakh amamam gi mana ga loinana citation pikhi. Panba yabadi hairiba hiram asida loumi ani asina Manipur gi oina ihan hanba oina India gi president na award asibu khutsinnaba oikhi.

Adomgi

Nongmaithem Ibomcha Meitei
Kakching Laithagol Leikai, Thoubal District
Awardee 1st place,
Krishi Karman Awards 2011-2012

KRISHI KARMAN AWARDS 2011-2012
KRISHI KARMAN AWARDS 2011-2012

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here