Manipur Independence Day, 14th August 1947″ – Coalition for Indigenous’s Rights Campaign (CIRCA)

1176

Coalition for Indigents’ Right Campaign  ( CIRCA), Manipur na August 14, 2016 da Sana Konungda ” Manipur Independence Day” haiduna  14th August 1947 da Manipur na British ki loilam leingaktagi ningkha tamba fangkhibagi ningsing thouram ama pangthokchagani. Meeoiba khudingmak ningtamna hingnabagi hak leibanina eikhoisu ningtamna hingadabani haibasida yumpham oiraga ngasi eikhoina hingliba punsi mahing asi ningtambagi mahao phanglibara, ningtambagi punsirol amadi hingbagi hak adu leirabara?  malem gi mapham kayada ngasi oiriba phibamsinga changdamnaduna  akhang aheising yaona neinagani.

August 14, 1947 da Manipur ningtamba numitta iningthou BodhChandra na Sana Konungda chingkhattuna paihankhiba malem puba paphal yaoba phiralsu Sana Konungda  amadi Manipur gi tongal-tongalba mapham kayada achamba thouram amamamga loinana 14 August 2016 da chingkhatkani. Ningtambagi numit ningsing thouramda chingkhatkadouriba phiral asi wahanthok leina chingkhatpham thok ee. Maram asina ereichasingna yamna hakchingna thawai yaona neina-meepham ga loinana  August 14, 2016 da lamdamsigi Club, meira paibi, organisation, school, college, institution amadi lanai meeoisingna ningtamba numitki ningsing thouram pangthokpi u. karigumba phiral gi mathou taba leirabadi pijariba phone no/mobile no 9774644476, 8131805174, 8257021460, sing asida pao phaobiraga loubi u.

Regards,
L. Ratankumar,
Co-convener, Publicity, CIRCA Manipur

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here